Gåvoblad

              


 


Gåvoblad

När du använder dessa fina "Gåvoblad" stöder du samtidigt Hembygdsföreningen.

Behållningen går oavkortat till vår verksamhet.

Bladen finns som "Högtidsdag" eller "Minnesgåva", båda med sommar- eller vintermotiv.

Sätt in en penninggåva av valfri storlek på Hembygdsföreningens plusgirokonto 132383-1 eller bankgiro 451-5540.

(Gåvans storlek skrivs ej ut på bladet)

- Ange vilken person som bladet skall tillägnas.

- Ange vart bladet skall skickas.

- Ange vem/vilka som skänkt gåvan.

- Om så önskas, skriv "En personlig hälsning".  

- Lämna telefonnummer om vi behöver kontakta er.

***********************

Om du föredrar att själv överlämmna ett "gåvoblad" kan du efter kontakt med expeditionen själv hämta det och samtidigt betala in din gåva på Gammelgården.

Tag kontakt med vår expedition före besöket.

Telefon 0243-211024.

Tunabygdens Hembygdsförening Gammelgårdsvägen 2, 784 44 Borlänge 

Telefon/Fax 0243-21 10 24  E-post gammelgarden@telia.com

Anvisning Gåvoblad: