Till minne

 


Till minne

Kurt Lindroth och Lennart Jöhnemark till minne

Med bara åtta dagars mellanrum avled i april 2012 två välkända Borlängeprofiler, nämligen Kurt Lindroth och Lennart Jöhnemark.

Båda var födda 1927 och gick bort nästan samtidigt, vid 84 års ålder. Det finns fler gemensamma nämnare, för bägge tillhörde skaran av trägna, ideellt verksamma kulturbärare här i Tunabygden.

Under sin aktiva tid gjorde dessa två ovärderliga insatser för Hembygdsföreningen, där speciellt vi inom Tunum-kommittén tänker på dem med tacksamhet. De trogna medarbetarna Kurt och Lennart har i ord och bild starkt bidragit till dokumentationen av vår bygd genom artiklar och bildsvep för årsskriften Tunum.

Duktig fotograf som Kurt Lindroth var delade han gärna med sig av sin rika bildskatt och skrev också texter till. Ofta var han ute och visade diabilder i församlingshem, på föreningsmöten och vid olika evenemang. Utställningarna avlöste varandra, inte minst i Jakobsgården och på Stiftsgården i Rättvik. Han var alltid glad och en verklig eldsjäl,  uppskattad i många sammanhang.

Lennart Jöhnemark utförde rena forskargärningen för att rätt kunna presentera både historia och samtid. Ständigt var han på språng med kryckorna, kameran och ryggsäcken! Där hade han pärmar med bilder, anteckningar och manus till de oräkneliga artiklar han producerade. Trots handikappet tog han sig fram med en aldrig sinande entusiasm, när han var ute på intervjuer och biblioteksbesök.

Efter väl förrättat värv i hembygdens och kulturens tjänst vilar nu våra vänner Kurt Lindroth och Lennart Jöhnemark, men vem vet – kanske de två redan är i full gång med att dokumentera livet efter detta?

Tunum-kommittén /

Lena Gäfvert

Tunabygdens Hembygdsförening Gammelgårdsvägen 2, 784 44 Borlänge 

Telefon/Fax 0243-21 10 24  E-post gammelgarden@telia.com