Hänt på Gammelgården

Hänt på Gammelgården


"Anna Enborgs Hembygdsstipendium"

instiftades år 1998, då Anna Enborg firade sin 100-årsdag på Gammelgården.

I samband med detta avtäckte hon en minnesskylt framför  vårdlönnen på Anders Matsgårdens tun. Lönnen hade hon planterat vid Gammelgårdens invigning år 1920.


Nedanstående mottagare har under åren förärats med stipendiet:

År 2015

Lena Gäfvert


År 2014

Margareta Larsson


År 2013

Hans Björke


År 2012

Torbjörn Lindqvist


År 2011

Gösta Jansson


År 2010

Sven Janson


År 2009

Bengt Granstam


År 2007

Rädda Bilden-kommittén:

Bo Andersson

Sören Nyström

Olle Stålberg


År 2005

Haideé Hallbäck


År 2004

Sven Notes


År 2003

Margith Jansson


År 2002

Wasabryggeriets vänner


År 2001

Olle Stålberg


År 2000

Jörgen Dicander


År 1999

John Erik och Inger Forsell,

Karl-Axel Karlsson


Tunabygdens Hembygdsförening Gammelgårdsvägen 2, 784 44 Borlänge 

Telefon/Fax 0243-21 10 24  E-post gammelgarden@telia.com