Hänt på Gammelgården

Hänt på Gammelgården

 

"Anna Enborgs Hembygdsstipendium"

instiftades år 1998, då Anna Enborg firade sin 100-årsdag på Gammelgården.

I samband med detta avtäckte hon en minnesskylt framför vårdlönnen på Anders Matsgårdens tun. Lönnen hade hon planterat vid Gammelgårdens invigning år 1920.

 

Nedanstående mottagare har under åren förärats med stipendiet:

År 2015

Lena Gäfvert

 

År 2014

Margareta Larsson

 

År 2013

Hans Björke

 

År 2012

Torbjörn Lindqvist

 

År 2011

Gösta Jansson

 

År 2010

Sven Janson

 

År 2009

Bengt Granstam

 

År 2007

Rädda Bilden-kommittén:

Bo Andersson

Sören Nyström

Olle Stålberg

 

År 2005

Haideé Hallbäck

 

År 2004

Sven Notes

 

År 2003

Margith Jansson

 

År 2002

Wasabryggeriets vänner

 

År 2001

Olle Stålberg

 

År 2000

Jörgen Dicander

 

År 1999

John Erik och Inger Forsell,

Karl-Axel Karlsson

 

Tunabygdens Hembygdsförening Gammelgårdsvägen 2, 784 44 Borlänge 

Telefon/Fax 0243-21 10 24  E-post gammelgarden@telia.com