Folkdansgillet

Stora Tuna Folkdansgille

Folkdansgillet har genom åren varit nära förknippat med Hembygdsföreningen och är ofta med vid evenemang på Gammelgården.

Föreningen har idag ca 250 medlemmar, bildades redan 1953 och presenterar sig som: ”Dans- och kulturförening för alla åldrar” med både vuxen- och ungdomssektion.

Folkdansgillet har idag egna lokaler i "Kämpe-villan" i Mellsta, där man träffas vid danskvällar för vuxna, ungdom och barn.

Folkdansgillet har också en ”Folklivssektion”, där man bedriver verksamhet inom områdena dräktkunskap, slöjd och mattraditioner samt övriga seder och bruk.

För kontaktuppgifter och övriga upplysningar se hemsidan:

”Dräktverksamheten” anordnar träffar för traditionellt textilhantverk, så att medlemmarna inom föreningen får möjlighet att tillverka sin egen bygdedräkt.

En gång per år anordnas en bytesmarknad för folkdräkter.

Telefon 0243-21 10 24  E-post gammelgarden@telia.com

Tunabygdens Hembygdsförening Gammelgårdsvägen 2, 784 44 Borlänge