Tunum

 

 

Tunum

Tunum är Hembygdsföreningens årsskrift, som utkom första gången 1956. Medlemmarna får boken till jul varje år.

I Tunum läser man bland annat om årets arbete inom föreningen, om intressanta personer och om företeelser som timat i Tunabygden. Den är illustrerad med många foton från förr.

Tunum kostar idag (år 2011) 120 kronor och finns att köpa på Gammelgården eller i bokhandeln. Formatet är A5 med 96 sidor.  

Även en del äldre årgångar finns att köpa på Gammelgården. 

Sök efter artiklar i äldre årgångar av Tunum,

listade efter årgång, författarnamn och orter via länken: Tunum-artiklar 1956 - 2014

Nu finns de första årgångarna av Tunum inskannade via länken:

Tunum 1956-63 (1957 trycktes ingen Tunum)

Lämna gärna uppslag eller bidrag till Tunum!  

I redaktionen ingår:

Lena Gäfvert, Haideé Hallbäck, Peter Holpers och Sören Nyström.

 

Tunabygdens Hembygdsförening Gammelgårdsvägen 2, 784 44 Borlänge 

Telefon/Fax 0243-21 10 24  E-post gammelgarden@telia.com

Sök också i alla äldre inscannade Tunumregistren:  Tunumregister 1956-2012

Vi säljer nu ut äldre årgångar av Tunum.

Tag kontakt med receptionen för att höra vilka årgångar som finns till försäljning.

Pris 20 kr/st (Vid samtidigt köp av 10 st eller flera 10 kr/st).