Tunum

 


Tunum

Tunum är Hembygdsföreningens årsskrift, som utkom första gången 1956. Medlemmarna får boken till jul varje år.

I Tunum läser man bland annat om årets arbete inom föreningen, om intressanta personer och om företeelser som timat i Tunabygden. Den är illustrerad med många foton från nutid och dåtid.

Tunum kostar i dag (år 2018) 120 kronor och finns att köpa på Gammelgården eller i bokhandeln. Formatet är A5 med 96 sidor.  

Även en del äldre årgångar finns att köpa på Gammelgården. 

Vi säljer nu utäldre årgångar av Tunum.

Tag kontakt med receptionen för att höra vilka årgångar som finns till försäljning.

Pris 20 kr/st (Vid samtidigt köp av 10 st eller flera 10 kr/st).

Nu finns även de första årgångarna av Tunum inscannade via länken:

Tunum 1956-63 (1957 trycktes ingen Tunum)

Lämna gärna uppslag eller bidrag till Tunum!  

I redaktionen ingår:

Erik Dahlstedt, Roland Engvall, Lena Gäfvert, Haideé Hallbäck, Per Anders Kull och Sören Nyström.


Kontakt:

Gammelgården 0243-21 10 24

e-post: gammelgarden@telia.com

Tunabygdens Hembygdsförening Gammelgårdsvägen 2, 784 44 Borlänge 

Telefon/Fax 0243-21 10 24  E-post gammelgarden@telia.com

Sök också i de alla äldre inscannade Tunumregistren:           Tunum-register 1956-2012


Sök efter artiklar i äldre årgångar av Tunum,

listade efter årgång, författarnamn och orter via länken:        Tunum-artiklar 1956-2017