Kontakt

Kontakt

Kansli:                  Adress:

Telefon:

Mail adress:

Facebooksida

Bankgiro:

Organisations nr:

 

Medlemsavgift 2019:

 

 

Bli medlem: 

 

 

 

 

Penninggåvor:

 

 

Styrelsen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gammelgården                                      

Gammelgårdsvägen 2, 784 44 Borlänge

0243-21 10 24

gammelgarden@telia.com

"Gammelgården i Borlänge"

451-5540

882600-2480

 

Enskild medlem 220 kr/år (inkl. Tunum)

Familj 300 kr/år (inkl. 1 st Tunum)

Förening 500 kr/år

 

För att bli medlem vänligen betala in 220 kr till  

bankgiro 451-5540 och ange namn och adress, gärna även

e-postadress, märkes "medlemskap hembygdsföreningen".

 

Inbetalas på bankgiro 451-5540, ange "penninggåva".

Tag gärna kontakt med ordföranden eller någon i styrelsen. 

 

Styrelsen 2018

 

Ordf.: Mariann Johansson  tfn 070-740 72 11

mats_ejohansson@hotmail.com

                                    

Vice ordf.: Irene Widlund Bjurman tfn 076-186 18 21

irene.vidlund-bjurman@borlange.se

                           

Kassör: Inger Halldén                         tfn 073-812 44 67

inger.hallden@hotmail.com

 

Sekreterare: Gunilla Lundqvist tfn 0243-22 83 46

gunilla.lundqvist44@gmail.com

 

Vice sekreterare: Vera Tannefors tfn 070-395 55 44

jannevera@gmail.com

 

Övriga ledamöter:

 

Carina Jalmarsson tfn 073-613 16 01

Erik Kalstens                                               tfn 0243-23 51 10

Erik Thorell                                                 tfn 070-685 45 35

Hans Björke tfn 070-568 14 01

Roland Berg tfn 070-773 27 86

Sten Rudman                                               tfn 0243-23 13 95

Sören Nyström                                             tfn 0243-120 22

 

 

 

Vid frågor och tips angående hemsidan

tag kontakt med webbredaktören Sten Rudman

0243-231395

sten.rudman@gmail.com

 

 

 

Tunabygdens Hembygdsförening Gammelgårdsvägen 2, 784 44 Borlänge 

Telefon 0243-21 10 24  E-post gammelgarden@telia.com