Kontakt

Kontakt

OBS!

Denna hemsida stängs snart, vi hänvisar till vår nya sida som nås via adressen:


https://www.hembygd.se/tunabygdens-hembygdsf-rening

Kansli:                  Adress:

Telefon:

Mail adress:

Facebooksida

Bankgiro:

Organisations nr:


Medlemsavgift 2019:Bli medlem: 

 
Penninggåvor:

 


Styrelsen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gammelgården                                      

Gammelgårdsvägen 2, 784 44 Borlänge

0243-21 10 24

gammelgarden@telia.com

"Gammelgården i Borlänge"

451-5540

882600-2480


Enskild medlem 220 kr/år (inkl. Tunum)

Familj 300 kr/år (inkl. 1 st Tunum)

Förening 500 kr/år


För att bli medlem vänligen betala in 220 kr till  

bankgiro 451-5540 och ange namn och adress, gärna även

e-postadress, märkes "medlemskap hembygdsföreningen".


Inbetalas på bankgiro 451-5540, ange "penninggåva".

Tag gärna kontakt med ordföranden eller någon i styrelsen. 


Styrelsen 2018


Ordf.:   Mariann Johansson                         tfn 070-740 72 11

mats_ejohansson@hotmail.com

                                    

Vice ordf.:  Irene Widlund Bjurman            tfn 076-186 18 21

irene.vidlund-bjurman@borlange.se

                           

Kassör: Inger Halldén                                  tfn 073-812 44 67

inger.hallden@hotmail.com


Sekreterare: Gunilla Lundqvist                   tfn 0243-22 83 46

gunilla.lundqvist44@gmail.com


Vice sekreterare:  Vera Tannefors               tfn 070-395 55 44

jannevera@gmail.com


Övriga ledamöter:


Carina Jalmarsson                                        tfn 073-613 16 01

Erik Kalstens                                               tfn 0243-23 51 10

Erik Thorell                                                  tfn 070-685 45 35

Hans Björke                                                 tfn 070-568 14 01

Roland Berg                                                 tfn 070-773 27 86

Sten Rudman                                                tfn 0243-23 13 95

Sören Nyström                                             tfn 0243-120 22
Vid frågor och tips angående hemsidan

tag kontakt med webbredaktören Sten Rudman

0243-231395

sten.rudman@gmail.com

 

 

 

Tunabygdens Hembygdsförening Gammelgårdsvägen 2, 784 44 Borlänge 

Telefon 0243-21 10 24  E-post gammelgarden@telia.com