Kontakt

Kontakt

Kansli:                  Adress:

Telefon:

Mail adress:

Facebooksida

Bankgiro:

Organisations nr:

Medlemsavgift 2018:

 

 

Bli medlem: 

 

 

 

 

Penninggåvor:

 

 

Styrelsen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gammelgården                                      

Gammelgårdsvägen 2, 784 44 Borlänge

0243-21 10 24

gammelgarden@telia.com

"Gammelgården i Borlänge"

451-5540

882600-2480

 

200 kr/år (inkl. Tunum)

familjemedlem 80 kr/år

 

För att bli medlem vänligen betala in 200 kr till  

bankgiro 451-5540 och ange namn och adress, gärna även

e-postadress.

Märkes "medlemskap hembygdsföreningen".

 

Inbetalas på plusgirot enligt ovan, ange "penninggåva". Tag gärna kontakt med ordföranden eller någon i styrelsen. 

 

Styrelsen 2017

 

Ordf.: Vakant 

                                     

Vice ordf.: Vakant

                           

Kassör: Inger Halldén                          tfn 073-812 44 67

inger.hallden@hotmail.com

 

Sekreterare: Gunilla Lundqvist tfn 0243-22 83 46

gunilla.lundqvist44@gmail.com

 

Vice sekreterare: Irene Widlund Bjurman tfn 076-186 18 21

 

 

Övriga ledamöter:

 

Carina Jalmarsson tfn 073-613 16 01

Hans Björke tfn 070-568 14 01

Mariann Johansson                                      tfn 0243-23 14 16

Erik Kalstens                                               tfn 0243-23 51 10

Sören Nyström                                             tfn 0243-120 22

Sten Rudman                                               tfn 0243-23 13 95

Erik Thorell                                                 tfn 070-685 45 35

 

 

Vid frågor och tips angående hemsidan

tag kontakt med webbredaktören Sten Rudman

0243-231395

sten.rudman@gmail.com

 

 

 

Tunabygdens Hembygdsförening Gammelgårdsvägen 2, 784 44 Borlänge 

Telefon 0243-21 10 24  E-post gammelgarden@telia.com