För att du ska kunna fortsätta ta emot besökare till hembygdsgården är det viktigt att du ser till att den är hälsosam att vistas i. Det finns många saker du kan göra för att säkerställa att huset är hälsosamt och att det sköts om. En sak som många inte tänker på, men som är viktigt för allas bästa, är att du behöver kolla upp halterna av radon.

Radonsanera med proffs

Du kan beställa en radonsanering genom att vända dig till Radea. Radea är ett av Sveriges största företag som sysslar med radonmätning och radonsanering. Genom att gå in på deras hemsida kan du klicka hem radondosor som du sedan sätter upp runt om i hembygdsgården. Dessa dosor låter du sitta uppe över en tid för att de ska kunna mäta halterna av radon i luften. När det sedan har gått några månader skickar du tillbaka dosorna till Radea. Sedan kommer de att analysera resultatet och om det skulle vara så att det är för höga halter av radon på hembygdsgården kommer de att kontakta dig för att ni tillsammans ska kunna åtgärda det och då krävs det en radonsanering.

Det är viktigt att få bort höga halter av radon eftersom det är skadligt. För att du ska sköta om hembygdsgården och för att du och alla andra som vistas där ska hålla sig friska ska du med jämna mellanrum se till att mäta halterna av radon och sätta in de åtgärder som behövs för att göra er av med radonet.

På Radeas hemsida kan du läsa mer om deras tjänster där du även enkelt kan exempelvis klicka hem mätningsdosor eller beställa en sanering. Du kan även hitta kontaktuppgifter om du har några frågor eller funderingar. På Radeas hemsida finner du även mer djupgående information om radon, radonmätning och radonsanering.