Är både ett hus för människor att träffas och ett migrationscenter för forskning. Alla är välkomna hit, oavsett nationalitet, kön och religion. Verksamheten som bedrivs i Tullhuset är till för att öka kunskap om varför folk en gång emigrerade från bland annat Sverige under 1800–1930-talet. Du som besöker huset ska också få mer förståelse och tolerans för olika nationer och grupper. Det förekommer även olika diskussionsgrupper i Emigranternas hus som tar upp aktuella och viktiga samhällsfrågor. Du kan i Tullhuset släktforska för att försöka hitta släktingar du inte hittar eller vet var de tagit vägen. Kanske du genom att leta i de databaser som finns hittar en släkting som emigrerat. Kanske har du tur och hittar en dödsannons och får på så sätt veta var han/hon bodde och hittar nya släktingar

I Tullhuset nere vid hamnen ligger lokalerna. Det var härifrån som många människor en gång satt och väntade ovanpå sina kistor, för att komma ombord på det fartyg som skulle ta dem till det nya landet i väst – Amerika. Långt bort från sina små hembygder till stora lantbruksområden eller stora städer. Under åren som omkring en miljon emigranter utvandrade var det precis här som de skulle passera för att få en stämpel i sina emigrationskort. Sedan fick de gå genom huset och resan mot ett nytt och bättre liv började. Innan de gick ombord på fartyget för att lämna Sverige hölls en emigrantgudstjänst.

Emigrationer i någon form har alltid funnits

På Tullhuset finns utställningar som tar upp olika teman kring in- och utvandring, något som alltid tillhört människans historia. Från första början när människor kom till jorden har de värnat om sina små samhällen där det bodde likasinnade. Det kan kallas vår föregångares hembygder. Precis då som nu fanns det flera små hembygder och med åren emigrerade några till en annan så kallad hembygd och det ledde till större byar.