Den stora emigrantvågen i slutet av 1800-talet har inte riktigt haft något motstycke i vår moderna tid. Samtidigt har ändå byar på landsbygden och norröver mer eller mindre avfolkats av olika anledningar. Oftast handlar det om nedläggning av stora företag som försörjt orten, men det kan också vara vikande intresse för till exempel turism i området. Men på senare tid verkar utflyttningstrenden ha vänt åt andra hållet.

Naturen är het

Att klimatet sakta blir varmare har säkert inte undgått någon, men naturen är het i fler bemärkelser. Under pandemin sökte sig många ut i naturen för rekreation och vila, eller det motsatta – att aktivera sig istället för att sitta rastlös i lägenheten. Det blev till och med en utflyttning från storstäderna, när det annars brukar vara mindre orter som överges.

Om man utvandrade till Amerika fick man oftast lämna hela sitt bohag eftersom man inte kunde ta med det på skeppet. Skulle man däremot bara flytta till grannorten kunde man åtminstone få med sig de käraste möblerna. Nuförtiden kan man anlita företag som https://qleano.se/ för att flytta allt man äger till den nya bostaden – åtminstone inom Sverige.

Tillbaka till hembygden

Samtidigt som allt fler upptäcker naturen för första gången är det många som hittar hem efter åratal på annan ort. Lusten att odla egna grönsaker, låta barnen växa upp i områden man själv en gång lekt i som barn, eller helt enkelt en önskan om ett mindre hektiskt liv, är några orsaker till att flytta “hem”.

Det är förstås ingen enkel sak att bryta upp för att flytta tillbaka heller. Det ska adressändras och byggas upp nya sociala nätverk, hittas dagisplats och så vidare. Själva flyttstädningen, och nedpackning av möbler, porslin och inredning, kan man dock överlämna till https://qleano.se/ så blir det några färre saker på att-göra-listan inför flytten. Då kommer man snabbare igång med livet i den nya – eller gamla – hembygden.