Vilhelm Moberg föddes i Småland år 1898, som son till Ida Charlotta och soldaten Karl Moberg. Han växte upp i Moshultamåla i Algutsboda socken, och blev sedermera författare till böcker som Utvandrarna, Invandrarna, Nybyggarna och Sista brevet till Sverige. Romansviten handlar om svenska emigranter, men många svenskar stannade också kvar i sin hembygd och sköter än idag om marken som deras släktingar lämnade.

För att ta hand om marken i hembygden och sköta den på rätt sätt krävs entreprenadmaskiner, som hjulgrävare, bandgrävare och lastmaskiner. Hos Blinto går det att hitta många olika sorters entreprenad- och anläggningsmaskiner som kan användas till projekt i hembygden. Tack vare den smidiga nätauktionstjänsten kan de som stannat kvar på bygden fortsätta att underhålla marken.

Mobergs liv och hembygd

Vilhelm Moberg hade en kort skolgång, han gick endast sex år i skolan mellan år 1906 och 1912. Trots att läsåret på den tiden endast varade fyra månader per år utvecklade den unge Vilhelm ett stort läsintresse. Hans första novell publicerades när han bara var 13 år, och under ungdomen blev han skribent för olika tidningar. Moderns barndomshem låg i Moshultamåla, och det var också där Vilhelm växte upp. Med tiden kom han att bli världsberömd som författaren till romansviten Utvandrarna, som också har filmatiserats av Jan Troell.

Markskötsel i hembygden

Moshultamåla, som var den plats där Vilhelm Moberg hade sin hembygd, behöver än idag underhållas med regelbunden markskötsel. Betesmark, slåtterängar och gräsfattig mark har alla sina behov som måste skötas för att de inte ska växa igen och förlora biologisk mångfald. För detta arbete används många sorters entreprenadmaskiner, som grävskopor och traktorer.