Har som sina lokaler i Utvandrarnas hus i Växjö. Det lanserades 1965 och syftet är underlätta för emigrationsforskningen och också hjälpa till med att stärka förbindelserna med svenskar som emigrerat och deras ättlingar som finns kvar här. Nu är inte Svenska Emigrantinstitutet bara specialiserat på de som emigrerade till Amerika, utan även på de som emigrerade till Sydamerika, Australien, Tyskland, Danmark med flera länder.De samarbetar också med universitetet i Växjö sedan 1965 och numera forskas det även omkring dagens utvandring.

Svenska Emigrantinstitutet är en nationell institution som stöds och får information från bibliotek, forskning, arkiv, och olika utställningsverksamheter. Deras basutställning kallas Drömmen om Amerika och den skildrar den utvandring som gjordes 1840–1930. Med hjälp av skalmodeller – en förminskad eller en förstorad produktion som visas i en helt annan skala, av något som redan existerar eller ska byggas.

Även med hjälp av fotografier, ljudstationer, statistik, originalföremål, datorer och konstverk ska besökarna få grundläggande kunskaper om den utvandring som skedde. Hur det gick till att resa till Amerika, hur de bosatte sig och hur omständigheterna var i det nya hemlandet. Är du intresserad av att på ett fiktivt sätt uppleva hur livet kunde vara i ett försvenskat Amerika, då kan du besöka Snusgatan som ligger i museet.