Eftersom Moberg lärde sig läsa tidigt så läste han allt som han kom över. Han skrev för olika tidningar, och till slut började han även skriva böcker. År 1927 skrev han ”Raskens”:https://sv.wikipedia.org/wiki/Raskens , en tragisk berättelse om en soldats liv (Rasken) under 1800-talets Småland. Romanen om Rasken, hans fru Ida, alla deras barn och det hårda livet de levde i det lilla soldattorpet i djupaste Småland, blev hans genombrott. Boken kom även att bli en stor tv-serie och har visats flera gånger.

Mobergs mest kända verk var sviten om en familj som utvandrade till Minnesota i Amerika. Böckerna var: Utvandrarna, Invandrarna, Nybyggarna och Sista brevet till Sverige. Under tiden som han skrev dessa böcker bodde han själv i Amerika. Han hade med sig sin familj och han besökte flera olika platser där svensk-amerikaner bosatt sig. Moberg gjorde många intervjuer med ättlingar till de bosatta för att få bättre material till sina böcker. Hemma i Sverige hade Moberg läst igenom alla brevväxlingar han hittade mellan släkt i Amerika och hemma i Sverige. Båda hans föräldrar hade syskon som utvandrade till Amerika och de hade skrivit brev till sina syskon i Sverige. Vilhelms mormor var analfabet så hon kunde själv inte läsa breven. Så många som sex av hennes sju barn hade utvandrat, och att hon inte kunde ta del av breven själv, var något som Moberg var väldigt ledsen över. Det var bara Vilhelms mor, Ida, som stannade kvar i Sverige.

Moberg gav ut 18 romaner, ett par pjäser och många andra böcker. Alla hade de politiska, historiska eller självbiografiska bud. Hans romaner var både skrivna med ett historiskt samband och ur ett samhällskritiskt synsätt. Ofta med kritik av samhället och som han själv levde i. Hans verk beskrev i stort sett alltid hur de fattiga människorna levde och hur deras öden blev. Moberg ville med det tala om hur det var att befinna sig på samhällets botten. Ett av Mobergs viktigaste verk var trilogin om Knut Toring – en redaktör på en storstadstidning, gift och med två barn. Han trivs inte i storstaden utan längtar tillbaka till sin hembygd i Småland. Böckerna heter: ”Sänkt sedebetyg”, ”Sömnlös” och ”Giv oss jorden”. Moberg skrev även historiska romaner och givetvis handlar de om olika små hembygder i hans älskade Småland. En av dessa romaner var ”Mans kvinna” som berättar om Märit, hon är gift med bonden Påvel, men hennes hjärta tillhör inte honom, utan grannen Håkan. ”Rid i natt” (1941) – Är en annan historisk roman som berättar om Mobergs egna inblandningar mot nazismen.