De flesta älskar nog sin hembygd, för vad är vackrare än ett samhälle med alla dess vackra hus. I Småland finns många små bygder där det står gamla hus kvar, hus som blivit övergivna efter att de som bodde där emigrerade till Amerika. Det var fattigdom som var den största orsaken till utvandringen och många valde nog inte att frivilligt flytta från sina hus, sin hembygd och sina nära och kära. Hade det funnit en ekonomisk lösning på de problem som fanns hade troligtvis inte emigrationen varit så stor som den var. Särskilt under mitten av 1800-talet till 1930-talet skedde de största emigrationerna från de små vackra hembygderna.

Ekonomin en stor orsak till emigration

De som utvandrade från Småland och övriga orter i Sverige hade ekonomiska problem. I och med det ekonomiska läget under 1800-talet och fram till mitten av 1930-talet hade Sverige dåliga tider. Då ökade utvandringen och under slutet av 1860-talet blev det tyvärr missväxtår i Sverige, samtidigt som industrialiseringen ökade. Många som jobbade på landsbygden med jordbruk med mera, flyttade in till städerna för att jobba inom industrin istället. De som verkligen ville bo kvar i sin hembygd, kunde inte längre livnära sig och det talades om landet i väst, Amerika. Där fanns det gott om jord där man kunde bygga hus och jobba med jordbruk.

Amerika var ett framtidsland där man kunde bli rik, och det lockade givetvis många att börja fundera på att emigrera dit. De amerikanska Homesteadlagarna stiftades 1862 och tack vare dessa lagar var det lämpligt att bli jordbrukare, det blev billigt att köpa jord och det fanns stor tillgång på fin mark i Nordamerika. Här hemma i Sverige var det brist på jord och det var ju på landsbygden och på de små mysiga bygderna de fanns. Amerika behövde fler invånare, både inom jordbruk och industrin. Det var ekonomiskt bättre på alla sätt att emigrera och många tog det svåra beslutet att lämna sin älskade hembygd för troligtvis ett lyckligare och bättre liv i Amerika. Många hade som avsikt att kunna återvända till sin hembygd i Sverige, och då vara rika.

Men det fanns även andra motiv än de ekonomiska att vissa ville utvandra och det var Amerikas syn på religiös frihet och jämlikhet. Det fanns även de som reste bara av nyfikenhet för att se vad landet långt borta hade att erbjuda. För att komma till Amerika var man tvungen att åka med ett stort fartyg över Atlanten. En resa som var väldigt tuff och som många inte ens överlevde.